TelefonSvar
Hvordan
Produkt og priser
Bestilling
Om os

Bestilling af telefonvagt.dk

Bestillingsoplysninger

Kundenummer (hvis De tidligere har brugt os):
Firmanavn:
CVR nr.:
Firmaadresse:
Postnr + by:
Firmaets hoved-telefonnummer:
Firmaets hoved-faxnummer:
Firmaets hoved-email adresse:
Bestillerens navn:
Bestillerens telefonnummer:
Bestillerens e-mail (til bekræftelse af bestillingen):
Krisetelefon (hemmeligt nummer hvor vi kan kontakte Dem hvis der kommer noget super-haster. Nummeret gives under INGEN omstændigheder ud til opringere):


Telefonnumre der skal besvares:
Eventuelt vejledning til udtale af firmanavn:


Jeg vil gerne bestille telefonvagt til:
Startdato: Starttidspunkt:
Slutdato: Sluttidspunkt:


Jeg vil ikke bestille telefonvagt nu, men gerne oprettes i jeres system til senere brug.


Beskeder fremsendes:


Har De en medarbejderliste med navne, telefonnumre og e-mail adresser (evt. e-mail til telefonvagt@telefonvagt.dk):
Anden information i syntes vi skal have så vi kan optræde professionelt på Deres vegne i telefonen (f.eks. -hvad laver Deres virksomhed, etc):ProCall Servicepartner ApS. Strandvejen 100. 2900 Hellerup. Tel 3318 0000. Fax 3318 0001. mail@procall.dk