TelefonSvar
Hvordan
Produkt og priser
Bestilling
Om os

Produkt & priser

Telefonvagt koster (alle priser excl. moms):

Oprettelse af vagt kr. 150 pr. gang incl. første dag
Yderligere dage kr. 150 pr. dag
Indgående kald kr. 15 pr. kald
Besked via e-mail kr. 4 pr. e-mail
Besked via fax kr. 8 pr. fax side


Første gang der bestilles telefonvagt.dk kan telefonvagten startes senest 45 minutter efter bestilling. Ved efterfølgende bestillinger kan telefonvagt starte 3-4 minutter efter bestilling.

telefonvagt.dk er personlig besvarelse af alle opkald til Deres virksomhed alle hverdage kl. 8:00 – 18:00.

telefonvagt.dk er en professionel, flexibel og personlig måde at håndtere telefonvagt på, i de tilfælde hvor Deres omstilling og/eller virksomhed holder lukket i kortere eller længere tid. F.eks. i forbindelse med interne møder, seminarer, ferier, sygdom, julefrokost etc.

Alle opkald viderestilles automatisk til os, vi svarer personligt, venligt og imødekommende med Deres firmanavn eller som De ønsker, og modtager besked på Deres vegne hvis De ønsker det. Eventuelle særlige instruktioner/forholdsordrer og øvrige individuelle ønsker aftales samtidig med bestilling af telefonvagt.

Modtagne beskeder kan afgives på følgende måder:
  • enkeltvis efter hver modtaget besked
  • samlet på faste tidspunkter
  • samlet ved vagtens slutning
  • samlet til eet sted
  • enkeltvis til individuelle modtagere
  • via e-mail, fax, sms, personsøger, telefonisk, eller lagt ud i web-box (hvor De kan læse Deres beskeder når som helst).

Skulle der opstå ’bål og brand’ kontakter vi Dem på et i forvejen aftalt fortroligt ’krisenummer’ som vi naturligvis aldrig videregiver.

Den tilbudte servicepris er i sagens natur baseret på at den enkelte kundeservicemedarbejder hos telefonvagt.dk betjener flere virksomheders samtidige telefonvagter. Der kan derfor i belastede situationer forekomme ventetid, idet det i gensidig interesse naturligvis tilstræbes at ventetiden minimeres. På månedsbasis besvarer telefonvagt.dk mindst 80% af alle opkald inden 10 sekunder.

telefonvagt.dk fraskriver sig ansvaret for manglende telefonbesvarelse som følge af nedbrud i eget, kundens, eller netoperatørernes tekniske anlæg, samt for manglende telefonbesvarelse i tilfælde af krig, oprør, borgerlige uroligheder, strejke, strømsvigt, jordskælv eller andre naturforstyrrelser eller en stedfunden udløsning af atomenergi.

For nedbrud i kundens eller netoperatørernes tekniske anlæg, samt for kortvarige nedbrud i telefonvagt.dk's tekniske anlæg ydes ingen kompensation. For nedbrud af mere end 30 minutters varighed i telefonvagt.dk's tekniske anlæg ydes forholdsmæssig kompensation beregnet efter den aktuelle stilstandstid kontra den aftalte servicepris.

telefonvagt.dk bestræber sig på til enhver tid at yde en kompetent, engageret og professionel service, men telefonvagt.dk fraskriver sig ansvaret for skade der skyldes uagtsomhed ligesom telefonvagt.dk fraskriver sig ansvaret for indirekte tab af enhver art.
ProCall Servicepartner ApS. Strandvejen 100. 2900 Hellerup. Tel 3318 0000. Fax 3318 0001. mail@procall.dk